Jak jsme psali v našem Deníku a webu, také město Rakovník má v plánu několik větších investičních záměrů, které by měly zpříjemnit život občanů města.

Přesněji řečeno, kde na to vzít. Jedna cesta je spojit se s odbornou firmou, která peníze z jednotlivých fondů dokáže sehnat. "Podobnou cestou se sehnaly peníze na rekonstrukci autobusového nádraží," připomněl rakovnický místostarosta Jan Švácha.
Pobídka ze strany města pro firmy zabývající se touto činností už ale byla letos jednou učiněna. Na svém listopadovém zasedání ji však rada města zrušila. Důvodem byly námitky jednoho z přihlášených uchazečů. Zároveň pověřila odbor výstavby vypracováním nového zadání.
„Výstupem zadávacího řízení bude externí partner a s ním uzavřená rámcová smlouva o zajištění obstarávání, využití a udržení prostředků ze zdrojů EU. Tato rámcová smlouva bude paušálně řešit celé programovací období EU, tj. roky 2007-2013,“ doplnil Jan Švácha.
Na jednotlivé projekty, které bude město Rakovník v tomto období realizovat s podporou EU, budou již dělány pouze samostatné dílčí smlouvy k výše uvedené smlouvě. V rámci zjednodušeného podlimitního řízení bude osloveno pět společností, jejichž nabídky bude posuzovat hodnotící komise.