Radar
„Proč by jinak tolik spěchali s opravami cest, a to zrovna v těchto místech. Asi aby tudy Američané projeli s tím rozebraným radarem a měli připravené kvalitní spojení na Prahu nebo Plzeň. To je přeci jasné,“ tvrdí postarší muž z Bukové u Rožmitálu, co si myslí o současné rekonstrukci silnice první třídy mezi Rožmitálem a Plzeňským krajem.

Ředitelství silnic a dálnic mělo tyto opravy v plánu pro letošní rok, nicméně vláda si nechala vypracovat dokument mapující stav silniční sítě v oblasti zvažované výstavby americké radarové základny a rozeslala ho nejen starostům, ale dostal ho na stůl i vládní koordinátor pro radar Tomáš Klvaňa.
Peníze na další opravy komunikací v této oblasti se zřejmě rychle našly. Ze slibované a nakonec dohodnuté částky ve výši 1,25 miliardy korun, vládní komise sebrala 250 milionů na krajské silnice.

Dnes má rožmitálský starosta Josef Vondrášek jednání se svými kolegy z příbramských obcí, kteří si sepsali požadavky na poskytnutí finanční pomoci. Mají se dohodnout na dalším postupu. Nikdo ovšem nedokáže říct, zda například po korekci požadavky 200 milionů korun pro Rožmitál dostane město z rozpočtu nebo se musí pokusit peníze sehnat prostřednictvím dotačních titulů. „Já mohu starostům jenom nabídnout společný postup. Zásadní je připravit projekty. Víc nevíme,“ uvedl Vondrášek, který je jako člen vládní komise pověřen koordinovat postup s ostatními obcemi na Příbramsku.
Zbývající miliardu korun rozdělila komise v poměru 600 ku 400 milionům na rozvoj obcí v Plzeňském a Středočeském kraji.
Komise pro rozvoj Podbrdska také vládě doporučí založení dvou pracovních skupin – dopravní i projektové a infrastrukturní. Její členové se také shodli na pokračování v úsilí o zpřístupnění některých částí vojenského újezdu, navrhují proto cyklostezku. Potvrdil to předseda komise, náměstek ministra financí Ivan Fuksa.

Obce tak musely své představy o investicích v součtu za tři miliardy korigovat. Přednost dostaly jejich priority v podobě infranstruktury a škol. Jen původní návrhy na zlepšení silniční sítě a regionální železniční trati by přitom snadno spolkly celou další miliardu. Obce totiž požadovaly zrychlení trati Rokycany – Nezvěstice i napojení na Rokycany, ze Strašic na Mýto a narovnání státních silnic na Nezvěstice. „Peníze by měly být pro občany, nikoli na řešení dopravy, o kterou by se měl postarat kraj. Co mají Nezvěstice společného s Brdy a desetikilometrovým vládou vymezeným okruhem?“ tázal se strašický místostarosta František Nerad. „To se dalo čekat, že zástupci kraje budou chtít největší koláč na řešení dopravy. Vnímám to jako řešení problémů mimo region, které by měl řešit kraj,“ dodal starosta téže obce Jiří Hahner.

Podle ekonomického náměstka plzeňského hejtmanství Vladislava Vilímce by obce měly být spokojené. „Je třeba vyřešit napojení Míšova na dálnici. Zlepšení dostupnosti regionu je klíčové,“ sdělil Vilímec s tím, že narovnání silnic 19/I a 20/I na Nezvěstice je v začátku, na který nejsou ani projekty ani vykoupené pozemky.