Před několika dny jsme vás informovali o založení stránky na sociální síti. Tu založila přítelkyně jednoho z vojáků, a to zcela anonymně, jako nesouhlas s chystaným zrušením 152. ženijního praporu Rakovník. Kasárna ve městě by tak měla být od příštího roku opuštěná.

Podle senátora Marcela Chládka (ČSSD), který je od roku 2012 předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Parlamentu České republiky, by takováto petice nemusela ale přinést kýžený efekt. „Nikterak koordinovaná petice by mohla být k ničemu. Doporučil bych, aby se našel nějaký organizátor a začalo se se sbírkou podpisů pod formální petici," upozornil senátor Marcel Chládek. Ten zároveň dodal, že důležité je získat dostatečný počet podpisů, alespoň v řádech několika tisíců, kvůli projednání v senátu.

„Pokud by se podařilo získat organizátorům petice více jak deset tisíc podpisů, pak by se petice projednávala přímo na plénu senátu," informoval o jednom možném průběhu senátor Marcel Chládek. Ten dále podotkl, že úspěchem by bylo i několik tisíc. Petice by se totiž poté řešila alespoň v rámci výboru pro petice a výbor by k ní také přijal nějaké usnesení.

Problém v současné době je v tom, že lidé sice mluví o nutnosti zachovat v Rakovníku vojenskou posádku, stále se však nenašel nikdo, kdo by si vzal tuto záležitost, jak se říká, pod svá křídla.

Senátor Marcel Chládek už v minulosti, ve spolupráci s dalšími osobnostmi, uspořádal petici s názvem Petice za záchranu regionálního školství Rakovnická výzva. Ta byla mířena proti krokům tehdejšího ministra školství Josefa Dobeše.

Tentokráte však Marcel Chládek petici organizovat nemůže. A to z jednoho prostého důvodu. Jak již bylo napsáno výše, je předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Parlamentu České republiky. „Rozhodně však není problém se s organizátorem sejít, poradit a podobně," dodal Marcel Chládek.

Za zachování 152. ženijního praporu Rakovník se postavilo také vedení města. To požaduje po ministru obrany Vlastimilu Pickovi, aby přehodnotil své stanovisko ohledně rušení 152. ženijního praporu v Rakovníku. Kromě toho upozorňuje na potřebnost útvaru.

„Tímto krokem dojde ke snížení počtu štábních, logistických a jiných podpůrných odborností ve prospěch ženijních specialistů a výkonných jednotek, které jsou nezbytné pro plnění stanovených úkolů. Toto opatření přinese rovněž značné úspory jak v provozních výdajích, tak i v investičních výdajích, a to v řádu desítek milionů korun," řekla Jana Růžičková z oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády České republiky.

A právě peněžní náklady byly hlavním rozhodujícím faktorem, proč vojáci v Rakovníku musí skončit. Rušení posádky nechce nikdo z vojáků nijak komentovat. Co s třemi sty padesáti vojáky bude, nikdo pořádně neví. Někteří u armády definitivně skončí, jiní odejdou sloužit jinam. „Část vojáků, kteří budou mít zájem o další službu, najde uplatnění v rámci 15. ženijního pluku v posádce Bechyně, další část může doplnit případně útvary 4. brn, které jsou také v tomto regionu a které jsou v současné době nedoplněné, popřípadě i jiné útvary v rámci celé armády," informovala Jana Růžičková.