Podle něj je potřeba zadržovat vodu už na přítocích Berounky. „Berounku tvoří Úhlava, Úslava, Radbuza, Střela, Mže, Klabava, Litavka a další menší přítoky. Výstavbu menších protipovodňových hrází, které budou současně plnit účel zadržování vody v krajině, je podle mého třeba realizovat na přítocích. Kdyby už se nastíněný problém pomoci obcím na dolním toku Berounky od záplav musel za každou cenu řešit," řekl Rakovnickému deníku Petr Čech. Podle něj zřejmě nikdo kompetentní také nepřemýšlí o tom, že by se zcela zadarmo mohla třetina vody v Berounce regulovat. „Vždyť mají Hracholusky, tak ať je nechají protékat a jakmile přijde povodeň, tak je včas uzavřou. Celé pásmo tam mají vykoupené, vyklizené a toto řešení by je nestálo ani haléř. A jsou i pochopitelně jiné a šetrnější varianty," popsal Petr Čech.

Upozornil také, že nápad regulovat řeku Berounku už průběžně běží od roku 1911. „Všichni si mohou obstarat krásnou knihu regionálního autora Romana Hartla, která se jmenuje Přehrada. Píše v ní, že historie plánů na přehradu začíná v roce 1911, tedy ještě za Rakouska-Uherska. Už tehdy byl udělán jakýsi projekt. Tento humbuk se tedy stále, více či méně, obnovuje," upozornil Petr Čech s tím, že se v žádném případě nesmí zapomínat na starousedlíky, jejichž nemovitosti postavili na Křivoklátsku, stejně jako v jeho případě, už jejich pradědové. „Problém je nám předkládán tak, že je hráz třeba postavit, aby se pomohlo lidem na dolní Berounce. Ale na úkor jiných lidí na horním toku Berounky? Na úkor těch, kteří už ze zkušenosti věděli, že musí své nemovitosti stavět mimo zátopovou zónu a dnes, i přesto že byli tak rozumní, mají být potrestáni tím, že přijdou o pole, zahrady, krásný kus přírody, který byl celá staletí součástí života jejich rodin?," zdůraznil Petr Čech.

Další problém spočívá podle Petra Čecha v tom, pokud se pod hrází bude nechávat málo vody a páchnoucí bahno, hrozí, že se zde bude líhnout velké množství komárů. Ti jsou nejen velmi obtížným hmyzem, ale i přenašeči nemocí. „Zůstal by nám tu znehodnocený kraj Oty Pavla. Odrazující kraj. Nechceme být součástí jakého si experimentu, kdy se na Křivoklátsku zcela rozhodí ekosystém jen proto, aby se jedné části obyvatel pomohlo, tak se té druhé ublíží. To není řešení. Ty miliardy korun za přehradu by se měly věnovat do takových opatření, aby pole a lesy zadržovaly vodu, jako tomu bylo před rozsáhlými melioracemi a nadměrným kácením lesů," řekl Petr Čech a pokračoval: „Když se hráz neudělá dobře, tak naopak hrozí její protržení a devastace Prahy. Je tu problém s podložím, na který kdysi narazily všechny průzkumy a které není pro přehradu bezpečné. Čím větší přehradu udělají tím více ohrozí Prahu," dodal Petr Čech s tím, že návrh přehrady nesmí projít proto, že není vodohospodářským počinem, ale samoúčelnou iniciativou s nenávratným enviromentálním dopadem.