„Zhoršil se mi zdravotní stav, proto bych chtěl tímto svoje účinkování v zastupitelstvu ukončit. Chtěl bych všechny zastupitele požádat o prominutí, jestli jsem někdy někomu něco řekl špatně. Věřte, že jsem do politiky šel s tím, že chci hájit město a tomu jsem také leccos obětoval. Snažil jsem se, abychom rozhodovali moudře a co nejcitlivěji,“ pronesl mimo jiné Petr Svoboda.

Šestapadesátiletý podnikatel kandidoval jako lídr uskupení Směr-Rakovník. V komunálních volbách v roce 2018 získal tento subjekt nejméně hlasů (5,72%) ze všech devíti politických stran, hnutí a uskupení v okresním městě, což mu stačilo k zisku jediného mandátu.

Svoboda během svého dvouletého působení v zastupitelstvu několikrát kritizoval prodej některých pozemků v majetku města, naopak nabádal, aby další strategické pozemky město odkupovalo. Poukazoval také na to, že v Rakovníku chybí profesionální odborník, který by se podrobně zabýval dalším stavebním rozvojem města. Znám byl také tím, že nabádal ostatní zastupitele, aby se nezdržovali při hlasování.