Je tomu už 25 let od kněžského svěcení Jána Petroviče, vikáře rakovnického a faráře zbečenského.A právě u této mimořádné příležitosti se konala slavnostní děkovná mše v kostele sv. Martina ve Zbečně.

Mši svatou celebroval arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka OP. Následovalo příjemné posezení na zbečenské farní zahradě.
Je třeba dodat, že bylo třeba se na mimořádnou událost řádně připravit. V tom, na Rakovnicku velice oblíbenému vikáři, vydatně pomohli jeho farníci ať už úklidem kostelíčka a jeho okolí či přípravou výborného pohoštění.

Také redakce Rakovnického deníku se připojuje ke gratulacím a přeje vikáři Jánu Petrovičovi pevné zdraví a hodně sil do dalších let ve službě bohu a pomoci věřícím.