Jde samozřejmě o chmelařství a pivovarnictví. Těší nás, že zprávy o zahájení tohoto projektu přilákaly od počátku značnou pozornost médií i veřejnosti. I podle našeho názoru jde o natolik zajímavý projekt, že je na místě zmínit se o něm i v Rakovnickém deníku

Největším tahákem budou bezesporu dva výstupy, které by měly zaujmout návštěvníky regionu i jeho obyvatele. V prvé řadě to bude tyčová chmelnice v Kolešovicích.

Na chmelnici, čítající celkem 153 sazenic žateckého poloraného červeňáku, by mělo být během roku k vidění vše, co s pěstováním chmele souvisí, nebo spíše souviselo. Na jaře (v dubnu) to bude sázení tyčí, což bude událost, kterou už dnes sotva někdo pamatuje.

Během roku budou připravovány exkurze a prohlídky chmelnice i přilehlé sušárny chmele, která by měla být v příštích letech obnovena a hlavně by se na ní měl skutečně sušit chmel. Přáním samotného starosty Kolešovic a obyvatel obce je, aby se v ní chmel sušil už letos.
Nejzajímavější akcí na chmelnici bude určitě nostalgické ruční česání 26. 8.

Ještě většímu zájmu se nejspíš bude těšit mobilní naučná stezka. Jde patrně o český a možná i světový unikát, jehož cílem bude prezentovat chmelařství, sladovnictví a pivovarnictví jako české a rakovnické dědictví.

Celkem deset řemeslně zpracovaných zastavení bude naučnou a zábavnou formou ukazovat, co všechno se za zmíněnými řemeslnými odvětvími skrývá. Naučnou stezku bude možné dopravit na libovolné místo a představit ji na zajímavých akcích nebo instalovat ji jako samostatnou výstavu.
Poprvé by celá naučná stezka měla spatřit světlo světa na Královském vzorkovém veletrhu pivovarnictví na hradě Křivoklátě, ale možná už to bude i dříve.

Zhotoviteli stezky jsou Libor Daenemark, řezbář z Přílep, a Jiří Duchek, hrnčíř z Mutějovic.

Autor: Radomír Dvořák