Je běžné dávat do piva čerstvý nezasušený chmel?
Myslím si, že v českých pivavarech to běžné není. My jsme takoví průkopníci ve vaření piva a používáme své technologie. Pivo získá výraznější a zajímavější aroma.

Je rozdíl mezi ručně a strojně načesaným chmelem z hlediska piva?
To já jako pivovarník nedokážu tak posoudit. Ručně načesané hlávky mají stopky a drží pohromadě a nevypadají z nich látky důležité pro pivovarnictví. Strojně načesaný chmel je bez stopek, rozpadává se a je větší výtrata. To znamená, že je ho potřeba i více.

Jak ovlivňuje chmel chuť piva, proč je tolik důležitý?
Chmel tvoří aroma piva, dělá hořkost. Chrání pivo proti zkáze. U nás vaříme některá piva výhradně z českých chmelů. Některá zase potřebují ten zahraniční. S chmelem je to jako s vinnou révou. Ta vytváří také určitý charakter u hotového vína. To samé je u piva.

Používáte Žatecký poloranný červeňák?
Nejvíce ho používáme u českých piv. Dává mu charakteristickou chuť, proto tam patří. I když existuje řada dalších odrůd.

Jak jste se dostal k pivovarnictví?
Nejprve jsem se vyučil sladovníkem, pak jsem si udělal potravinářskou pivovarnickou školu. Po vojně v roce 1983 jsem měl to štěstí, že jsem vařil pivo U Fleků. To byl v tehdejším Československu jediný minipivovar. Když se otevřely hranice, dostal jsem pozvánku jet učit vařit pivo do Japonska. Tam jsem rozjel několik minipivovarů. Mým snem bylo založit vlasní minipivovar. A tento sen jsem si po roce 2000 splnil.

Jaké pivo vzniklo z ručně načesaného chmele od Kutílků?
Uvařili jsme z něj světlou třináctku s výraznou hořkostí a výrazným chmelovým aroma, což máme my i naši klienti rádi.

Kolik chmele dáváte na hektolitr piva?
Na hektolitr přijde čtyři sta padesát gramů. Velké pivovary už tolik nechmelí, to znamená, že dávají chmele o hodně méně. Proto se ho také méně ve světě spotřebuje.

Kde pivo můžeme ochutnat?
Pravděpodobně v říjnu na hradě Křivoklátě při posvěcení dvou nových zvonů.

Martin Matuška

–vyučil se sladovníkem
– pak vystudoval potravinářskou pivovarnickou školu
– vařil pivo U Fleků
– několik minipivovarů zakládal v Japonsku
– v roce 2009 si splnil svůj sen a založil minipivovar