Ten plánuje několikamilionové investice do technologií, aby snížil spotřebu vody. Podle dostupných informací by se měla spotřeba nejcennější a životadárné suroviny snížit o čtyřicet procent.

Manažer krušovického pivovaru Tomáš Kosmák se nám k celé věci vyjádřil: „Voda je klíčovou surovinou pro výrobu samotného piva, které je zhruba z 90 procent tvořeno právě vodou, ale tato cenná surovina je využívána i v druhotných procesech, které výrobu piva doprovázejí. A právě do těchto technologií chceme investovat tak, abychom snížili spotřebu vody. Ta je ve zdejším kraji poměrně vzácná a pokud bychom chtěli budovat nový zdroj, bylo by to mimo jiné velmi nákladné. Než k takovému kroku přistoupíme, chceme nejdříve začít vodou více šetřit.“

Milovníci chmelového moku se však zásadní změny obávat nemusí. Investice se totiž podle vyjádření pivovaru nedotknout samotné výroby piva, ale jsou zaměřeny na doprovodné procesy a technologie, bez kterých se moderní výroba piva neobejde. O procesech, kterých se úspory vody dotknou, nás informoval dále Tomáš Kosmák: „Mytí a čištění pivních lahví, stáčení piva do lahví, mytí a desinfekce varných nádob, kvasných tanků a potrubí. Dále jde například o chladící systémy, nebo jen o prosté mytí povrchů provozů atd. Očekávané úspory vody by se měly pohybovat v rozmezí 30 až 40 procent současné spotřeby.“

Modernizace se dočká i čistička odpadních vod v Krušovicích. Nejenže bude navýšena kapacita čističky, ale navíc i zde se bude investovat do nových technologií. „Tím se podaří dlouhodobě zajistit i příznivější hodnoty odpadních vod, než jaké stanovuje platná legislativa,“ uvedla Kateřina Eliášová za pivovar Krušovice.

Rekonstrukce je naplánována na následující rok, dokončena by měla být během roku 2011.