Na debatě nejprve vystoupil Jiří IToužimský, učitel odborného výcviku Integrované střední školy, který vyjádřili nesouhlas se sloučením škol, neboť podle něj nebyla dodržena pravidla stanovená strategickým rozvojem sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. Právě proto vznikla petice, která nasbírala již více než 2 tisíce podpisů. „Příprava návrhu musí probíhat v rámci neustálého dialogu a proto by se na přípravě měly podílet nejen dotčené školy a jejich představitelé, ale rovněž obce, zástupci zaměstnavatelů, úřadu práce a cílem by mělo být dosažení elementární míry konsensu většiny zainteresovaných stran,“ řekl mj. Toužimský, který dále vyjádřil obavy, že sloučení by mohlo negativně ovlivnit vzdělávací prostředí žáků a také vzdělávací přístup přímo k nim, a tím i celkovou kvalitu vzdělávání.

Zástupkyni ředitele Integrované střední školy Marii Cafourkové vadí, že informace o slučování se prosakovaly již před mnoha měsíci ze Střední průmyslové škol, ať už ze strany zaměstnanců či studentů a škola o oficiálním plánovaném stanovisku prý nebyla informována. „Už je to mnoho let, co vyběhne nějaká informace, že se máme slučovat, ale byla to kachna, která neměla žádné opodstatnění. První záblesk o dalším slučování byl před Vánoci, dále v lednu, ale pořád jsme nic nevěděli. Až v březnu volali našemu panu řediteli Menclovi z kraje a 13. března poprvé došlo k jednání. Tam již bylo patrné, že sloučení se připravuje delší dobu, průmyslovka o tom informována byla, ale my nikoliv,“ pronesla Cafourková.

Veřejná debata k plánovanému sloučení Integrované střední školy a Střední průmyslové školy Rakovník. | Video: Deník/Josef Rod

Po březnovém jednání na krajském úřadě vyjádřili nesouhlas se sloučením zaměstnanci školy v otevřeném dopise, adresovaném kraji. Zde mj. stálo, že krajský úředník do té doby školu vůbec nenavštívil. „Rozhodně se nezajímal o naše potřeby, vybavení školy, či o potřeby našich žáků. Překvapením pro nás také je, že se má nástupnickou školou stát SPŠ. Vzhledem k tomu, že v rozmezí posledních deseti let stoupl počet našich žáků, po nástupu současného ředitele školy, přibližně z počtu 220 na současných 317 žáků. Počet našich žáků tedy nejen plynule přibývá, ale je i srovnatelný s počtem žáků SPŠ. Absolventi našich oborů jsou ve vysoké míře uplatnitelní na trhu práce,“ stojí například v dopise.

Radní pro oblast vzdělání a sportu Milan Vácha vysvětlil, že již v minulosti byly školy slučovány a některé areály opuštěny. V roce 2015 začaly úvahy o optimalizaci sítě škol a v roce 2020 byl schválen dokument, který navrhoval sloučení některých škol. V roce 2021 byla zahájena transparentní příprava nové strategie, která byla o rok později podpořena dokumentem. Zde se například uvádí, že školy do 500 studentů mají být sloučeny. „Je třeba profesionalizovat pedagogický sbor, aby se posílila spolupráce pedagogů. To znamená, abychom eliminovali nedostatek pedagogů, abychom zvýšili podíl kvalifikovaných učitelů v jednotlivých profesích,“ uvedl Vácha.

Ten také poukázal, že na některé obory zejména v ISŠ Rakovník se hlásí mnohem nižší počet uchazečů, než je kapacita daného oboru. „My můžeme dostat žáky na obory, o které mezi nimi není zájem. Stačí přiškrtit všechny kapacit a naplníme všechny škol. Ale co je výsledkem. Žák studuje obor, ze kterého odejde, protože o něj nemá zájem. Takže si po roce podá novou přihlášku jinam, což je neskutečná finanční ztráta a promarněný potenciál. A nebo to vydrží, ale pak jde jako absolvent pracovat mimo svůj obor,“ argumentoval.

Dále vystoupil také ředitel SPŠ Rakovník Jan Jirátko, podle něhož obava ze spojeného ředitelství není na místě. „Nikoho nečeká stěhování. Nikoho nečeká, že by svůj obor musel opustit. Myšlenka je jiná. Pokud ke sloučení dojde, tak rozhodně v případě, že budu ředitel, budu k oběma současným školám přistupovat stejně. Důvodem spojení je efektivita řízení, která má směřovat k tomu, že obory budou plnější,“ sdělil Jirátko a dále uvedl, že z projektových zdrojů peněz získala rakovnická průmyslovka letos již 23 milionů korun. „Další máme slíbené a je jasné, že na těchto benefitech se budou moci podílet jak vyučující, tak i studenti obou škol,“ zdůraznil.

Diskuse byla místy velmi vypjatá, zástupci ISŠ Rakovník poukázali na 17 let starý skandál, kdy Jan Jirátko kvůli údajnému líbání na večírku s jednou z plnoletých studentek odstoupil z pozice ředitele rakovnického gymnázia.

Dále bylo také zmíněno, že v budoucnu by mělo dojít ke sloučení také například rakovnické Masarykovy obchodní akademie a Střední zemědělské školy, která v současné době nemá ředitele, jenž letos rezignoval na svoji funkci.