Navíc leží na cizích pozemcích, takže za ně město platí nájem. Proto radní uvažují o směně pozemků se Státním pozemkovým úřadem České republiky.

Pozemky, které chce město výměnou získat, se nacházejí směrem na Oráčov, po levé straně za zemědělskými areály. Mají výměru přibližně necelých pět tisíc metrů čtverečních. Pozemky, které za ně město dá, budou v majetku pozemkového fondu.

Vlastní pozemky umožní získat dotaci z Fondu životního prostředí na vybudování nového sběrného dvora.
„Současné sběrné místo není pro odkládání odpadu uzpůsobeno podle našich představ. Chtěli bychom, aby pro občany bylo ukládání odpadu příjemnější a snadnější. Aby například nemuseli náklad skládat lopatou, ale sklopit ho rovnou do kontejneru," vysvětlil starosta města Jan Polák.

Samozřejmostí by byl i vyšší počet kontejnerů. Ty stávající ne vždy stačí. Z případné dotace by nový sběrný dvůr vznikl hned v letošním roce nebo v roce 2015.

Stávající sběrné místo doznalo také několik zlepšení. Přibylo v něm nové vybavení, vše v modré barvě. Starou buňku pro obsluhu nahradila nová se sociálním zařízením a topením. Lze ji napojit na kanalizaci, internet a bezpečnostní systém. S tím se počítá v novém sběrném dvoře.

Další novinkou je plechový sklad na nebezpečný odpad s pojistnou vanou na zachycení unikajících nebezpečných látek. Odpovídá platným předpisům a ekologickým zásadám. Poslouží i jako sklad elektroodpadu.

Dále přibyl jeden velkoobjemový kontejner. Tím město v příštím roce ušetří peníze z rozpočtu za nájem jednoho kontejneru. Doposud se jich pronajímá šest.

Už nyní dobře slouží nový štěpkovač. Drtí se v něm nejen větve, které obyvatelé přivezou ze zahrad, ale také odpad při prořezávání městské zeleně. Peníze na nákup vybavení sběrného dvora a zařízení na uložení a zpracování odpadu vyprodukovaného ve městě. se městu podařilo získat z dotace Operačního programu životního prostředí ve výši 1,14 milionu. Celkové náklady činily 1,352 milionu korun. Rozdíl půjde z rozpočtu města.