Stavba je tedy uzavřena z hlediska získaných dotací. Ale vedení mikroregionu neustále jedná s provozovatelem čistíren, jímž jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, o připojování a provozu a hlavně o vypouštění fekálek do čistíren.

„Čistírny byly postaveny tak, aby se do nich mohly vypouštět fekální vozy z domácností, které nejsou připojeny na kanalizaci, a docházelo tak ke správnému odkanalizování. Jenže provozovatel požaduje zhruba sto čtyřicet korun za metr kubický fekálií. Přitom cena stočného do kanalizace je zatím třicet čtyři korun. I když by se měla asi o pět až šest korun zvýšit, je cena za fekálie čtyřikrát vyšší," uvedl předseda mikroregionu Balkán a starosta Slabec Vlastimil Štiller.

Firma se hájí tím, že na Karlovarsku a Sokolovsku, kde odpad provozuje, je cena i přes dvě stě korun. Ale například v Ravosu je cena za fekálku stejná jako cena stočného za vypouštění rovnou do kanalizace. V Kolešovicích se platí za metr kubický fekálií čtyřicet korun, v Novém Strašecí od ledna minulého roku 28,75 korun s DPH. V Lužné se na čističku fekálie nevyvážejí. Lidé je odváží do Rakovníka nebo do Nového Strašecí.

„Chápu, že pokud se na čističku přiveze fekálka, proces se zpomalí, protože se musí fekálie dávkovat, ale náklady nemohou být čtyřikrát vyšší. Měli bychom se dohodnout na nějaké rozumné ceně, protože spolu se stočným lidé platí ještě dopravu a manipulaci. Doposud kompletní cena vycházela sto korun za metr kubický," podotkl Štiller.

Na páteřní kanalizaci jsou v obcích připojeny školy, školky, úřady a všechny domácnosti tam, kde to bylo technicky možné. Kde ne, byla možnost vybudování přečerpávacích stanic. Fekálie by se navážely do čistíren v Panoším Újezdě, Všetatech, Hřebečníkách a Slabcích z Krakovce, Malinové, Týřovic, Újezdce, Novosedel. Do Slabec ze šesti přilehlých obcí a dvou osad.

V návrhu při jednání padla i změna provozovatele, což by nebylo jednoduché. Při prvním koncesním řízení na provozovatele se přihlásila pouze firma Ravos. Navržená cena služeb se ale zdála být nepřijatelná. Při druhém koncesním řízení se ze třech uchazečů vybrala společnost z Karlových Varů, která nabídla tehdy za stočné o deset korun nižší cenu. Vývoz fekálií nebyl součástí smlouvy.

V této chvíli například lidé z Malinové vozí fekálie do Rakovníka za nižší cenu. Tím pádem se nevyužívá kapacita čistíren mikroregionu Balkán, což znamená mimo jiné pro provozovatele menší zisk a s tím by mohla stoupnout cena stočného. Zástupci firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary přislíbili další propočítání ceny a jednání.

Ceny za čištění fekálií za kubík:
Rakovník: 32,10 Kč
(bez DPH)
Kolešovice: 40 Kč
Nové Strašecí: 28,75 Kč
(s DPH)