Nyní přichází na řadu vypracovat projektovou dokumentaci. Přístavba školy je nutná z důvodu nevyhovujících podmínek k moderní výuce. Škola i gymnázium mají vzhledem k vývoji počtu žáků malou kapacitu.

Přístavba školy musí být připravena, aby město mohlo včas zareagovat na vypsání dotačního titulu. Proto radní zadali studii podle požadavků ředitelů obou škol architektu Karlu Zuskovi.

I když většina zastupitelů byla pro studii, jejímu schválení předcházela dlouhá diskuse. Hlavním bodem v ní bylo zadání výběrového řízení pro projektovou dokumentaci. To požadovali jak Závislí, tak koalice KDU – ČSL – SZ. Projektovou dokumentaci zatím navrhovala společnost architekta Zusky kvůli nedostatku času na vyhlášení výběrového řízení, což zaznělo 
i na besedě s občany.

„O vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci zatím rada nejednala. Teď potřebujeme schválit studii, abychom mohli dělat další kroky," řekl starosta města Karel Filip. Na to reagoval Jiří Verner (Závislí): „Pokud o tom rada nejednala, je to pro nás zastupitele zásadní informace, abychom mohli usnesení schválit. Usnesení je pro mne problematické a nebudu pro něj hlasovat." Podle něj všichni s přestavbou školy souhlasí, ale podle navrhované studie je to velký zásah do rozpočtu města, takže v této podobě ji neschvaluje.

Pavel Novák (koalice KDU – ČSL – SZ) schválení studie podmiňoval tím, aby zastupitelé zavázali radu k vypisování řízení na všechny kroky přestavby školy. Firma Karla Zusky už jednou výběrové řízení ve městě dělala na ZUŠ a bylo jedno z nejdražších. Pavlu Novákovi by nakonec ke schválení studie stačilo ujištění rady, že výběrové řízení vypíše a nebude nic zadávat tzv. napřímo. To ale za celý večer nezaznělo.

Pavel Novák dále požadoval alespoň odhad provozních výdajů nově vzniklé školy. „Chybí tady také plán B. Co se bude dělat, pokud město dotaci nezíská?" doplnil Novák.

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci požadoval rovněž Jiří Toužimský (koalice KDU – ČSL – SZ): „Myslím si, že všichni zde by chtěli slyšet, že výběrové řízení bude, byť nějakým způsobem upravené. S přístavbou souhlasím, ale s výběrovým řízením na projektovou dokumentaci." Navrhoval rozdělit hlasování na dva body: schválení studie a zadání výběrového řízení.
Výběrové řízení má své výhody, ale i nevýhody. V případě dotace by mohla být část nákladů na projekt zčásti hrazena z dotace. Zatím ale nejsou známy podmínky datace. Kritériem pro soutěž je vždy cena a to představuje riziko. Může se stát, že se vysoutěží nespolehlivá firma. Nelze vyloučit odvolání neúspěšných uchazečů, prodloužení řízení a tím únik dotace. I přes tyto důvody z úst starosty Karla Filipa opozice předložila protinávrh schválit studii jako dvě usnesení.

Ke schválení studie naopak vyzval Miroslav Špička (ČSSD): „Nemůžeme čekat na vyhlášení dotace, je možné, že projekt bude ležet v šuplíku a vrátíme se k němu za několik let." Schválení podpořila také ODS. „Studii podpoříme. Příprava být musí. My to chápeme. Pokud chceme dotace, musíme studii mít. Ekonomická rozvaha by měla být její součástí. Následná režie by měla být připravena. Zastupitelé by o tom měli být informováni. To je správná připomínka," prohlásil Pavel Vaic (ODS). Pro se rozhodl hlasovat také Jan Kleindienst (MPR): „Pro návrh budu hlasovat. Předpokládám, že rada řádně zváží všechna pro a proti a doufám, že bude preferovat cestu veřejného výběrového řízení, pokud bude potřeba."

Richard Spiegl (ČSSD) viděl schválení studie jako velkou šanci: „Máme jedinečnou šanci, řešit podmínky vzdělávání na mnoho let dopředu. Je tady politická vůle, velmi kvalitně zpracovaná studie, vedení školy i přes organizační potíže má chuť se do toho pustit. Jestli si vezme někdo na triko odstřihnout tuto šanci, pak ať za to nese plnou zodpovědnost."