U křížku byl také slavnostní výřad ulovené zvěře. Nejprve myslivci zapálili malé hraničky dřeva na každém rohu výřadu. Pak trubači odtroubili slavnostní fanfáru a zazněla čestná salva z pušek myslivců.
Hon byl úspěšný a měl také zdárný průběh. Počet ulovené zvěře ohlásil myslivecký hospodář sdružení Miroslav Franěk: „Ulovili jsme třicet devět bažantích kohoutů, deset zajíců. Ze škodné jedna liška a jeden jezevec. Jezevec byl vynorován naším jezevčíkem."

Poslední leč ještě pokračovala v restauraci U Havlů v Přílepích. Členové mysliveckého sdružení leč připravili podle mysliveckých zásad a pravidel. Vyhlásili krále honu. Tím bývá ten, kdo uloví vzácnější kus zvěře. Tentokrát to byla liška. Dále tu pasovali lovce jelenů, který tentokrát ulovil jelena na Slovensku. Při slavnostním pasování pan Bechyňský odtroubil fanfáru na borlici. Nechyběl ani čestný myslivecký soud. Tady se spočítaly hříšníkům všechny prohřešky, například: překročení výřadu ulovené zvěře nebo střelba po odtroubení honu. „Zkrátka, když se myslivec nechová podle pravidel, zaplatí pokutu padesát korun," vysvětloval Miroslav Franěk. Samozřejmostí byla také tombola s ulovenými kusy, uzeninou či dorty. Občerstvení se podávalo také stylové, guláš a pečený divočák.

Myslivecké sdružení Přílepy – Kněževes má sedmnáct členů a další čestné členy. Ti jsou většinou ve vyšším věku a už se například neúčastní honů. Myslivci dále plánují opravit sochu svatého Donáta u náspu železniční trati na Louny, u cesty z Rakovníka na Přílepskou skálu. Zatím objevili jen její podstavec a po soše marně pátrají. Proto hledají pamětníky.