V loňském roce obec na obnově sokolovny profinancovala zhruba půl milionu a celkové náklady budou činit přibližně milion korun. „Vevnitř chceme opravit parkety, dále plánujeme opravit přísálí a místnost, kde se dříve konaly výstavy. Chceme se pustit také do rekonstrukce kino sálu, který býval nejstarším na okrese a jsou tam i další zatím nevyužité místnosti. V budově se po rekonstrukci používá sociální zařízení, klubovna a místnost, kterou využívají stolní tenisté,“ uvedl starosta František Závora. Obec by letos chtěla požádat o dotaci z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje. Předloni díky tomu byla opravena právě střecha sokolovny, ale také plot obecního úřadu.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Byla to právě sokolovna, která poskytla v nedávné době přechodně prostory zdejší mateřské škole. Její sídlo totiž procházelo opravou. V roce 2020 obec požádala o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci mateřinky. V rámci první etapy byly opraveny dvě místnosti za 727 tisíc korun, 582 tisíc korun pokryla dotace. V druhé loňské etapě se opravily zbylé místnosti, kuchyň, jídelna a sociální zařízení. Oprava trvala až do října. „Uvažovali jsme, zda do této akce vůbec půjdeme. Je to administrativně náročné, ale nakonec jsme si sehnali profesionály, kteří nám zařídili papírování. Akci komplikoval i růst cen materiálu, takže se i zvýšila celková cena. V současné době máme s fondem podepsanou dohodu o poskytnutí dotace. Žádost o platbu budeme podávat až po kontrolách. Jsme ale rádi, že jsme dali dohromady další obecní objekt,“ pronesl starosta.

Škola hokejových talentů na rakovnickém zimním stadionu.
OBRAZEM: Po ledě se v rámci Školy hokejových talentů proháněli malí hráči

V případě, že bude dotace poskytnuta, ušetří obec téměř dva miliony korun. Náklady na rekonstrukci činily více než dva a půl milionu korun.

Všetatští jsou na svoji jednotřídní školku náležitě pyšní a nově opravené prostory jistě ocení i rodiny s dětmi. V severní části obce firma totiž připravuje infrastrukturu na osm rodinných domů, takže dojde do budoucna k rozšíření obce, navýšení počtu občanů a zvýší se případně potřeba míst ve školce.

Most za čistírnou odpadních vod by se mohl dočkat rekonstrukce již letos. Záležet bude na financích.
Některé mosty se nacházejí ve špatném stavu. Opravy ale brzdí finance

S čím si naopak vedení obce prozatím neví rady, je potřebná rekonstrukce vodovodu. „Na ni asi žádnou dotaci nezískáme. Zatím to řešíme tak, že při opravách postupně napojujeme jen menší úseky podle projektu. Máme problém i s vodojemem, jehož výška nedostačuje, neboť domy stále přibývají a ve vodojemu už není dostatečný tlak. Řešíme i majetkové problémy. Vše je zatím v jednání, tak doufáme, že to dobře dopadne,“ uzavřel František Závora.