Vysvětil ji a bohoslužbu sloužil Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Slavnostního aktu se zúčastnili rakovnický páter Vojtěch Novák a otec Jan Nepomuk. Ten se v roce 2006 zasloužil o obnovení poutí k sv. Vojtěchu.

Páter Vojtěch Novák připomenul v úvodu osobnost arcibiskupa Josefa Jaroslava Berana, který tu ještě v roce 1948 slavil pouť. Pouť byla podle slov Vojtěcha Nováka v minulosti jednotícím prvkem mezi Čechy a Němci, kteří tu společně žili.

Dominik kardinál Duka pozdravil všechny přítomné, i ty, co stáli venku a do kaple se nedostali. O jeho slova ale nepřišli, bohoslužbu slyšeli z reproduktorů.

„Jsem rád, že tu mohu být dnes s vámi se všemi. Nacházíme se v kapli, kterou jste společně obnovili. Kéž by to bylo znamení obnovy našeho společného života, našeho národa v této zemi." Připomenul také osobnost svatého Vojtěcha.

Při nedělní bohoslužbě mohli přítomní vstoupit do kaple poprvé po šedesáti letech. Oprava kaple začala v roce 2009. Skončila v loňském roce. Obec čerpala prostředky z fondu obnovy kultury a opravy kulturních památek Středočeského kraje.

Celkové náklady byly více jak tři miliony korun. Po odkrytí střešní krytiny kaple v roce 2010 se pořádně zjistilo, že kaplička je v dezolátním stavu. Pokud by se práce nezahájily v témže roce, tak by se zřítila. Potvrdili to i památkáři při kontrolním dnu. Dále se protézovaly krovy, to znamená, že se nevyměnily krovy celé, ale pouze se vyřezaly poškozené části a nahradily novými. Pak se postoupilo k opravě interiéru.

Kaple patří Římskokatolické církvi. Obec požádala o její převedení. Další postup vysvětlovala starostka obce Dana Bechyňská: „Po pěti letech přišla obci darovací smlouva, ale zastupitelstvo převod bohužel odmítlo. V kapli měla být další výstavní síň s výstavou o historii kaple a obce. Kaple ale dál zůstává v majetku Římskokatolické církve. Využití tak záleží na ní."

Z historie kaple:

Kaple byla postavena v roce 992. Tehdy biskup Vojtěch cestou z Říma do Prahy zabloudil ve zdejších lesích. Protože byl unavený, prosil pastýře, které spatřil, o vodu. Ale oni se omlouvali, že by mu moc rádi vodu dali, ale že sami nemají, ani pro sebe, ani pro svá stáda. Kraj v tu dobu sužovalo sucho a tím pádem i bída. Biskup Vojtěch neváhal, poklekl a začal se modlit. Přihnaly se mraky a spustil se déšť. Lidé i zvířata byli zachráněni. Na památku této události byla postavena kaple. Nachází se asi 1,5 km na jih od Kounova, směrem ke Kounovským řadám.