Nyní je provoz omezen do jednoho dopravního pruhu a jsou zde přenosné semafory, které řídí dopravu. Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice včetně příčných překopů silnice a připravení silnice na položení nového silničního povrchu.

Termín úplné uzavírky není znám

„Po této úpravě bude následovat úplná uzavírka tohoto úseku pro veškerý provoz a bude položen v celé šíři a délce nový povrch. Tato úplná uzavírka ještě není povolena ani projednána. O termínu úplné uzavírky budeme informovat. Předpokládaný termín dokončení je do konce září 2010,“ je uvedeno na webových stránkách města Rakovník. V případě uzavření silnice bude doprava odkloněna po R6.