Mezi nejčastější obyvatele hmyzích hotelů patří jak opylovatelé, starající se o přenos pylu mezi rostlinami, tak predátoři, likvidující škodlivý hmyz. Zástupci prvně jmenovaných jsou například včely samotářky, motýli a pestřenky, jejichž larvy zároveň regulují počty škůdců. Stejně užiteční jsou i další návštěvníci, jako jsou zlatoočka, berušky a škvoři, kteří mimo jiné loví hojně se vyskytující mšice.