Ta byla podle pořadatelů, Řádu německých rytířů komenda Rakonitz a Klubu středověké vojenské historie Maligarde, datována do konce husitských válek, konkrétně do léta před bitvou u Lipan.

Do malebné krajiny v okolí Krakovce zavítala také paní Jana Jirásková s rodinou: „Přijeli jsme díky tomu, že máme dorůstajícího vnuka a ten měl zájem spatřit rytířské klání. V tomto prostoru bylo také postaveno hodně stanů, někde už měli uvařeno, některé hospodyňky se k vaření teprve chystaly."
Návštěvníci měli možnost vidět přehlídku zbraní, tanečnice předvedla nejen krásné taneční kreace, ale na sličné dobrovolnici i to, jak se váže indické sárí. I menší děti si přišly na své, o občerstvení bylo postaráno.

V závěru odpoledne došlo k předvedení bitvy, které nechybělo nic z dramatičnosti dávných soubojů na život a na smrt. Jen zranění byla naštěstí jen hraná.

„Nebylo určitě snadné pohybovat se v těžkém brnění," okomentovala dění na louce Jana Jirásková. Úžasnou podívanou podpořily také skvělé kulisy: dřevěné hradby, stany a i další součásti oděvu a výstroje bojovníků.

A pozor. Další příjemná akce vás na hradě Krakovec čeká i tuto sobotu. Skupina historického a scénického šermu a hrad Krakovec představí v divadelních vstupech pobyt Jana Husa na Krakovci v roce 1414.

Jednotlivé vstupy budou prokládány hudební produkcí v představení Jana Venase ml. s doprovodem. Poté naváže prohlídka objektu s kastelánem Jiřím Sobkem, který říká: „Tyto vstupy se budou v průběhu dne zhruba třikrát opakovat."

První začíná ve 14, pak v 16 a v 18 hodin. Uvedený časový harmonogram je orientační.