Procházíme kolem nich denně. Zdá se nám, že je dokonale známe. Snad … jejich stěny, okna a dveře, ale napadlo nás při každodenním spěchu, co je pod těmito domy? Co se skrývá pod úrovní ulice? Ač město Rakovník nemá rozsáhlou síť podzemních chodeb jako například Praha, Brno nebo Litoměřice, pod domy v nejstarší části města jsou vybudované sklepy. Některé ještě nesou stopy středověkých stavitelů.
Podzemí v Rakovníku není prozkoumáno ani zmapováno. Neexistují o něm žádné prameny, jako například 
v Plzni. Tam je doloženo, kdy se podzemí začalo budovat. Proto se postupně zkoumalo 
a zprůchodnilo.

Muzeum
Podíváme se tedy jen do několika sklepů pod domy v bývalém židovském ghetu. Dům číslo popisné 95 ve Vysoké ulici, nyní jedno ze sídel Muzea T. G. M. v Rakovníku, má dvoupatrový sklep. Při vstupu do nejhlubší části určitě překvapí sloup uprostřed menšího sklípku.

„Ten je gotický. Spodní patro není ani zděné, ale původní opravdu ručně vytesané do pískovcové skály," ukazuje Kateřina Blažková, archeoložka rakovnického muzea, jednotlivé záseky ve stropu. Pochází tak z patnáctého století. Možná je i starší. V domě dříve byla koželužna. Sklep mohl sloužit jako sklad potravin pro domácnost. Byla 
v něm stálá teplota i vlhkost. Nyní jeho příznivé klima narušily zemní práce ve Vysoké ulici před dvěma lety. Teče sem spousty vody z Bendovky. Sítě se pokládaly až do dvou, tří metrů hluboko. Nyní se prostory vysušují.

Druhá, mělčí část je vyzděná. Stěny tvoří typický mergl. Stropní klenbu bílé cihly. Je tu vidět, že tehdejší obyvatelé stavěli z toho, co bylo po ruce. „Tady je vidět lomový kámen, tady cihla, opravdu se to 
v průběhu věků látalo, takže si ani netroufnu odhadnout stáří," zkonstatovala Blažková.

Na první pohled působí útulněji. S jednoduchými dřevěnými lavicemi a stoly slouží jako klubovna rytířům a urozeným dámám ze Společnosti pro hrad Týřov. Převlékají se tu například v květnu při akci Vysoká brána.
„Víme, že v této části měly sklepy všechny domy, ale že by byly všechny propojené, se nepotvrdilo. Zřejmě některé úseky ano, třeba kvůli společnému podnikání. Ale jinak asi nebylo v zájmu tehdejších obyvatel, aby měli propojené sklepy," mínila Kateřina Blažková.

Samson
Ve stejné řadě domů stojí další, už na první pohled zajímavý Samsonův dům. Dnes je 
v něm Galerie Samson Cafeé. Stačí otevřít dveře a protáhnout se letitými schody do sklepa.

Stačí se jen trochu rozkoukat a máte před sebou gotický portál z přelomu patnáctého a šestnáctého století. V Rakovníku se totiž gotika držela dlouho. Zadní část sklepa je opět tesaná ve skále. Přední je již vyzděná.
„Tato část byla zřejmě používaná déle, proto ji vyzdili, aby byla pevnější. Jsou tu vidět novodobé zásahy, cihly. To může být tak z osmnáctého, devatenáctého století. Tady u portálu je zeď zase lepená s lomovým kamenem," ukazovala Kateřina Blažková.

Naši předkové zřejmě sklep předělávali, tak jak potřebovali. Při celkovém pohledu zeď s portálem vyhlíží jako skládačka z několika kusů. Dokonce je do ní jako by samotný portál vložený. Za ním jsou dozděné kovové zárubně s dveřmi snad z devadesátých let minulého století.

Hospoda Na Špici:

V jejím místě byl původní vstup do města od Loun, ještě než se postavila Vysoká brána. Ve Vysoké ulici stály téměř palácové stavby drobné šlechty. Na tomto velmi výnosném území působili nejdůležitější řemeslníci, kováři a podobně. Po stavbě Vysoké brány kolem roku 1515, kdy se uzavřely hradby a do města se jezdilo Vysokou bránou, se z této části stala nejodlehlejší část města. Řemesla tu postupně zanikla.

Sklep pod Madlou:

Pod restaurací U Nezbedného bakaláře (dříve U Madly) ve Vysoké ulici se nachází poměrně velký klasicistní sklep. V něm bylo jednu dobu také posezení. Původně tu byl sklep gotický. Jenže místo opravy do něj postavili cihlový klasicistní. Až při bourání se objevila díra a původní kamenná klenba. Pod ní o půl metru níže stála klenba cihlová.

Říká se, že:

- další sklepy jsou pod Českou chalupou, pod obchodem Zdravé spaní ve Vysoké ulici, pod Lahůdkami Černý - pod bývalou hospodou „V lochu" (dům hned naproti Vysoké brány, pokud jí projdete) jsou třípatrové rozsáhlé sklepy dnes již zasypané

- sklepy pod starou částí města jsou vzájemně propojené a v některých se i pohřbívalo
- za železnými vraty u finančního úřadu jsou sklepy, které za války sloužily k civilní obraně
- další sklepy kopané do skály jsou i pod měšťanskými domy 
v Jesenici
- sklepy jsou i pod zámkem 
v Kolešovicích. Z nich vede podzemní chodba až na Olešnou a Oráčov
- sklepy jsou i pod zámkem na Olešné