Na silnici I/27 Žatec – Plzeň vzniknou dva kruhové objezdy, které mimo jiné napojí obě benzínové pumpy, které v místě zůstanou.

Jesenická křižovatka je kvůli vysoké intenzitě provozu na obou silnicích nebezpečným místem, od ledna 2010 se na ní stalo osm desítek nehod. V září 2020 při jedné z nich vyhasl lidský život.

Na řidiče při přestavbě křižovatky čekají dvouletá dopravní omezení. „V průběhu výstavby mimoúrovňové křižovatky Jesenice budou dopravní inženýrská opatření velmi komplikovaná, dojde i na krátkodobá svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu s jejím řízením semafory,“ přiblížil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

V současné době se staví na D6 tři části – u Krupé, Hořesedel a Hořoviček. Za pár měsíců chce ŘSD spustit výstavbu navazujícího úseku dálnice D6 Petrohrad – Lubenec, nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. V příštím roce ŘSD plánuje zahájení stavby dvou úseků na Karlovarsku, které naváží na hotovou část dálnice u Lubence na jihu Ústeckého kraje. Půjde o osm kilometrů mezi Bošovem a Knínicemi a sedm kilometrů mezi Knínicemi a Žalmanovem.

V minulých dnech ŘSD zahájilo výběrové řízení na zpracování zjišťovacího archeologického průzkumu v trase budoucí dálnice. „Provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu spočívá v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích, geodetickém zaměření, odkryvu a preparace nálezových situací. Dále práce zahrnují odborné vyhodnocení a zpracování nálezů, jejich konzervaci a laboratorní zpracování,“ vysvětlilo ŘSD. Dojde také ke zpracování odborné analýzy a projektu záchranného archeologického průzkumu včetně soupisu prací a kubatury skrývané zeminy.