Místo pro přírodu Nad Hájkovským rybníkem nedaleko obce Srbeč se podařilo Českému svazu ochránců přírody získat začátkem loňského roku. Pozemky při Bakovském potoku vedoucí při silnici mezi Bdínem a Srbčí se kupovaly s vizí, že jde o místo vhodné pro vybudování tůní. K samotné realizaci nakonec došlo ještě v témže roce díky finanční podpoře NF Veolia došlo. "Viděl jsem snůšky od skokanů štíhlých, hnědých a ozývali se zde ropušáci,“ uvedl před nedávnem Jan Karbus z pozemkového spolku Mokřady, který o lokalitu pečuje a tůň zde na podzim vybudoval.

Stopy na březích tůně svědčí o tom, že novou vodní plochu uvítala i řada savců a ptáků. Lokalita se navíc skvěle osvědčila jako místo zadržující vodu. Po velkých deštích v první polovině února se zde na pár dní vytvořilo čtvrthektarové jezero.

Drobné vodní plochy o velikosti jednotek, desítek či nižších stovek metrů čtverečních jsou prvkem, který z české krajiny v nedávné minulosti velmi ubyl. Dříve to byly třeba vývraty, různé zatopené selské lůmky a pískovny, terénní prohlubně dotované vodou při pravidelných jarních záplavách, nebo třeba i louže na polních a lesních cestách. Tato všechna místa byla důležitá pro život mnoha různých živočichů a rostlin.

Nad Hájkovským rybníkem u Srbče vznikla nová tůň. | Video: Deník/Josef Rod

Jenže krajina je postupně zarovnávána pro snazší obhospodařování pozemků, různé prohlubně se často stávaly místem černých i legálních skládek či deponií přebytečného materiálu, cesty jsou zpevňovány… I tam, kde tůně zůstaly, bez pravidelného obnovování (například proplachování povodněmi, kterým se dnes snažíme ze všech sil zabránit i v místech, kde by ničemu neškodily) postupně zanikají v důsledku usazování nejrůznějšího materiálů. Pokud nechceme o druhy svým životem vázané na drobné vodní plochy, jako jsou žáby, vážky či vodní brouci, přijít, nezbývá, než tůně na vhodných místech budovat či obnovovat uměle.

Českému svazu ochránců přírody (ČSOP) v této činnosti již řadu let finančně pomáhá Nadační fond Veolia.