Kauza vzkypěla před dvěma lety. Tehdy uplynula dvacetiletá lhůta, kdy měly být byty podle platné smlouvy privatizovány za dodržení současných právních předpisů. To znamenalo, že každý z obyvatel 44 bytů měl doplatit 35 procent hodnoty bytu, což znamenalo přibližně 600 tisíc korun. Nikdo z obyvatel, původních ani těch, kteří si družstevní byt pořídili později, ovšem netušil, že tato povinnost existuje.

Vedení města tehdy požadovalo celkem zhruba 28 milionů korun. Zastupitelé se totiž obávali, že pokud by odsouhlasili převodovou cenu, nižší než je cena obvyklá, tedy tržní, čelili by podezření, že se nechovají jako řádní hospodáři.

Upozorňovali na to jak starosta města Luděk Štíbr, tak rakovnický radní, právník Jiří Černý (oba ODS). Pracovní skupina sestavená v roce 2021, která se situací zabývala, navrhla čtyři varianty. Ve hře přitom byla nejen tržní cena, ale například i symbolický převod. Ani jedna z variant však na loňském zasedání zastupitelstva neprošla.

Nakonec stačila čtvrtina

Vše pak dospělo k soudu. Po jeho verdiktu zastupitelé odsouhlasili celkovou částku šest a půl milionu korun, což je ve výčtu náhrada za převod podílů, kupní cena za pozemky a náklady na projektovou dokumentaci. Na jeden byt tak místo původně žádaných 600 tisíc korun vycházela zhruba čtvrtina, necelých 150 tisíc korun.

Peníze už městu byly družstvem uhrazeny a návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl podán v první polovině října.

Co problému posledních let předcházelo?

V roce 2000 byla zahájena výstavba bytových domů v lokalitě na Zátiší v ulici Otýlie Beníškové a Jirkovského. Byly tam vybudovány tři bytové domy č. p. 2603, 2604 a 2605. Celkové náklady u většího bytového domu tehdy činily 22,5 milionu korun. Z této částky byla přes 7,6 milionu státní dotace, 14,6 milionu prostředky družstva a z rozpočtu města šlo 94 tisíc korun. Podobné to bylo i u dalších dvou domů.

Výstavbu iniciovalo Investiční bytové družstvo Rakovník a domy byly stavěny po etapách. Město pro výstavbu poskytlo pozemky, které zůstaly v jeho vlastnictví. Podmínkou pro poskytnutí dotace byla garance města, že bude dvacet let spoluvlastníkem domů a byty budou využívány výhradně k bydlení za zvýhodněných podmínek. Občané si tak tehdy nepořizovali celé byty, ale pouze dvoutřetinové podíly, ač si to ani neuvědomovali.