Během jednoho dne se o vodě dozvěděli vše možné. A vzali to pěkně z gruntu. Na čističce viděli, jaká voda z města přitéká a čím vším musí projít, aby se mohla pustit zase zpátky do přírody. V první části čistírny, kde se hrubé nečistoty zachycují na česlích, jim voda vůbec nevoněla.

Rybáři je u rybníka seznámili s rybami, které tam žijí, i s jejich chovem a vůbec s rybníkářstvím, které má na Jesenicku velkou tradici.

Další procházkou se dostali až k k opravené vodárně, která je součástí naučné stezky Jesenicko ve stopách žuly. Tady jim pracovnice vysvětlila, odkud se bere voda, kterou pijí, co se s ní dělá, aby byla opravdu nezávadná, a že je určitě stejně kvalitní a navíc levnější, než ta v plastových lahvích.

Na vodu ze všech stran se žáci podívali v projektu Člověk a jeho svět pro třetí až pátý ročník. Ale v Jesenici se zúčastnila celá škola. Potvrdila to i ředitelka školy Danuše Vopatová: „Deváťáci s paní učitelkou Vlastimilou Knappovou připravili program a pomáhali při něm. Například si na interaktivní tabuli připravili pro ostatní žáky prezentaci o vodě."

V další třídě běžel film o vodstvu na Rakovnicku. Děti také našly zajímavé, pro někoho možná šokující informace, například kolik obyvatel na Zemi nemá běžně vodu k dispozici, jen tak, aby si otočili kohoutkem.
„Den vody směřuje nejen k tomu, aby žáci získali nějaké informace, ale také aby uměli s vodou hospodařit," vysvětlila ředitelka Danuše Vopatová. Všechny získané poznatky o vodě děti zpracovaly v pracovních listech. ⋌