Pec byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. „Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více než dva metry dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo dosáhnout teploty až 1200 stupňů Celsia. Pokud by sloužila k výrobě keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Pec byla nalezena nedaleko Hořoviček, kde se nacházejí lokality bohaté na nálezy. Převažuje tam germánské osídlení, jemuž dominuje oblast s doklady železářské výroby doby římské.

Na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel dlouhé 14,4 kilometru bylo dosud archeologicky prozkoumáno 1232 objektů. „Ukončení archeologického průzkumu předpokládáme 18. prosince tohoto roku,“ připomněl Buček.

Tisíce nálezů

Už na začátku srpna byly dokončeny práce v terénu v lokalitě Kolešov a začalo laboratorní zpracování nálezů. Při vykopávkách bylo získáno 2014 nálezů, které obsahují například mnoho keramických zlomků, zvířecích kostí, mazanice, kamenných nástrojů, šperků, kovových artefaktů.

Prozkoumáno bylo 475 objektů od kulových jam přes zásobní jámy, pece, hliníky až po tři pohřby. Polykulturní sídliště skrývalo objekty mladého eneolitu, ze starší doby bronzové, mladší a pozdní doby bronzové, bylanské kultury a doby časně laténské, která tak dokládá osídlení lokality Kelty.

Ve stejné době na začátku srpna byly dokončeny i výzkumné práce v lokalitě Novodvorský potok, kde bylo prozkoumáno 673 objektů. Získáno z nich bylo 616 nálezů keramických zlomků, broušené a štípané industrie, mazanice, otloukačů a dalších artefaktů, dokládajících sídliště prvních zemědělců, a to kultury jak s lineární, tak s vypíchanou keramikou. Obě kultury jsou tam zastoupeny dlouhými kůlovými domy, hliníky, stavebními jámami a zásobnicemi. Několik objektů v horní partii Novodvorského potoka pochází z doby mladého eneolitu.

V září skončila terénní část výzkumu v lokalitě Hořovičky IV, kde se našly hliníky, chaty a zásobní jámy, které dokládají osídlení od neolitu po eneolit.

S kulturou prvních zemědělců je možné setkat se ještě v lokalitě na Bukově. Průzkum je prováděn pod vedením Radka Balého, ředitele České společnosti archeologické.