Ředitel gymnázia Richard Spiegl přivítal studenty za přítomnosti rodičů, učitelů i dalších hostů a popřál jim mnoho zdaru během studia a zároveň jim nabídl pomocnou ruku při případných neúspěších. Poté studentům a přítomným rodičům představil všechny členy pedagogického sboru.