Kluci i holky byli postupně vyvoláváni, aby se podepsali do kroniky. Následně od učitelů obdrželi pero, čepici a pamětní list.

Svůj podpis v kronice nezvěčnili ovšem pouze žáci třídy 1. B, ale i jejich třídní učitelka Petra Kůsová.

Prvňáci 1. základní školy byli pasováni na písaře. | Video: Deník/Josef Rod

V pátek si již děti užijí pololetní prázdniny a po neděli vykročí do druhého pololetí prvního roku ve škole.