Během druhého červnového týdne v archivu probíhají exkurze pro školy a jedné z nich se zúčastnili i žáci deváté třídy 3. základní školy. Ředitelka archivu Renata Mayerová je nejprve seznámila se stručnou historií města a také s prameny a archiváliemi, které jsou důležité při badatelské činnosti a pomáhají vytvořit představu, jak to v dané době mohlo přibližně vypadat. Žáci tak mohli spatřit například městskou pečeť, privilegium, dobový výuční list, historické fotografie či městskou kroniku.

Muzejní noc v Muzeu T. G. Masaryka v Rakovníku.
PODÍVEJTE SE: Muzejní noc v rakovnickém muzeu byla ve znamení pečení

Ředitelka archivu také pomocí Willenbergovy veduty z roku 1600, která vyobrazuje město na počátku raného novověku po svém největším rozmachu, přiblížila jeho podobu, která se od té doby zcela změnila, avšak některé dominanty jako kostely sv. Bartoloměje a Nejsvětější Trojice či obě dochované brány se dochovaly prakticky v nezměněné podobě.