Rakovnický vikář Vojtěch Novák nesl Nejsvětější Svátost oltářní, nad níž další účastníci nesli nebesa v podobě baldachýnu zdviženého na čtyřech žerdích. „Vyšli jsme k Mariánskému sloupu a zase nazpět a mimo jiné se pomodlili za město. Boží tělo se koná jednou za rok, vždy po slavnosti Nejsvětější Trojice,“ vysvětlil Vojtěch Novák.