V letošním roce totiž došlo k propadnutí podlahy zázemí pokladny z důvodu hniloby nosných trámů. „Hniloba trámů zřejmě nastala z důvodu zatečení vody z loňské povodně pod dřevěnou podlahu, kdy tato voda nemohla samovolně odtéct ani se odpařit a došlo k nadměrné vlhkosti, která způsobila následnou hnilobu a degradaci nosných trámů,“ vysvětluje mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Rada města proto rozhodla objednat opravu podlahy u Jiřího Šmída ze Zavidova, který ji provede za 138 tisíc korun.

Tyršovo koupaliště již léta bojuje s kvalitou vody a nejinak tomu bylo i na přelomu jara a léta po havárii v krušovickém pivovaru, kdy jeho provozovatelé na čas museli zastavit přítok vody z Krušovic. Nyní je ovšem už voda v pořádku, což potvrdila i kontrola kvality vod 10. srpna.

„Děláme pro to všechno, ale pořád to není podle mých představ. Potrvá ještě tak dva roky, než se to tu vybagruje a všechno bahno se dá pryč,“ předpokládá provozovatel koupaliště Roman Jašek.