Zdá se však, že právě na ně Česká inspekce životního prostředí ČR pozapomněla. „Jako autorizovaný kominík jsem de facto vyškolený na to, aby k podobným případům nedocházelo,“ potvrdil Jaromír Olič, který rovnou navrhl řešení, podle kterého mohla vedoucí pracovnice Oddělení ochrany ovzduší ČIŽP postupovat.

Špatně provedená kontrola ČIŽP

Podle něj měla Květoslava Bartošová oslovit právě některého z autorizovaných kominíků. Ten by následně s pověřením ČIŽP provedl revizi a napsal své stanovisko k celé stížnosti a teprve poté by se k celé věci vyjádřil příslušný kompetentní orgán.

„Myslím si, že paní Bartošová udělala šlápotu vedle. Kontrola byla špatná. Oni sem přijedou na půl hodiny, podívají se na kouř, do kotelny a jedou. Poté napíšou, že tmavost kouře je přípustná. Všem ale garantuji, že tmavost kouře je v inkriminovaných intervalech nepřípustná a stížnosti jsou oprávněné,“ vzkazuje Jaromír Olič.

Černý kouř

Jaromír Olič si nemyslí, že by za hustým černým dýmem stálo pálení odpadu, ač se to může na první pohled zdát, ale spíše špatná obsluha topícího zařízení. „Uhlí se zde nechá zcela rozhořet a poté se do kotle nasype velké množství vlhkého, zmrzlého a mokrého uhlí. Než znovu vše prohoří, dochází k tvorbě černého kouře. Podíl na celém procesu má i stav komínu. Rozhodně si však nemyslím, že by zde docházelo k pálení nějakého odpadu,“ vysvětlil Olič. Který hned připomněl, že právě kontrola z ČIŽP měla provést kontrolu všech souvisejících zařízeních.

Autorizovaného kominíka z Rakovníka mrzí také především to, že k celé záležitosti zaujala firma Triton negativní postoj, místo aby celou věc řešila. Řešení je však prý prosté. „Být to můj objekt, nechám kotelníka proškolit a nebo ho vyrazím a přijmu topiče, který bude topit tak, jak se má,“ řekl Jaromír Olič.

Zahrávat si s komínem, je přitom jako zahrávat si s pohromou. Proto by měly být komíny a topná zařízení pravidelně kontrolována odborníky, aby se předešlo různým neštěstím a tragédiím. Špatný konec bude mít nejpíše i komín v rakovnické čistírně. Nebezpečné saze mohou vzplát a poškodit komín.

Vyjádření ČIŽP – výňatky ze zprávy

- Kouř odcházející z komína byl přípustné tmavosti
- Provozovatel při kontrole předložil provozní záznamy, z kterých je patrné, že dne 27. ledna 2010 ve 14.45 hodin byl předmětný kotel z důvodu čištění zaseklého roštu odstaven z provozu. Tento servisní zásah a opětovné uvedení do provozu zapříčinil zvýšenou kouřivost. Ta není v současné době v rozporu s platnou legislativou o ochraně ovzduší.
- ČIŽP OI Praha se dále zaměří na tento zdroj znečišťování ovzduší a bude uvedenou provozovnu sledovat a provádět neohlášené kontroly zaměřené na stav a provoz instalovaných technologií.