Výstava se věnuje školství za prezidenta Masaryka. Nejdříve na vás dýchne kouzlo obecní školy. Cedule vpravo na zdi upozorňuje, že podomní obchod je ve škole zakázán. Na stěnách visí názorné plakáty a vyobrazení různých řemesel, například i to, jak kázal mistr Jan Hus.

Národní školy se v tu dobu dělily na dva stupně, na obecné (ľudové) a měšťanské (občanské). Předměty učil pouze jeden učitel s výjimkou náboženství a ženských ručních prací. Povinná školní docházka byla osmiletá, a to oddovršení šesti let. V Podkarpatské Rusi byla například šestiletá.

Na obecnou školu navazovala škola měšťanská. Na ní dále gymnázia a dívčí školy. Velký rozvoj zaznamenaly školy odborné. Mezi ně pro jednotlivá živnostenská povolání patřily obchodní, průmyslové školy a učiliště, ale také odborné školy pro ženská povolání.

Rovněž vysoké školství bylo na vysoké úrovni. Po roce 1918 existovalo na území Československa patnáct vysokých škol. Některé byly zrušeny, jiné naopak založeny. Například Vysoká škola zvěrolékařská a Vysoká škola zemědělská, obě v Brně, Masarykova universita a Obchodní universita.

Kromě těchto a dalších faktů stojí za prohlédnutí různé učebnice, pomůcky a názorné modely. Výstava v v lánském muzeu byla prodložena do neděle desátého dubna.