Okresní výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva v Kolešovicích se opět může pochlubit jak slušným počtem návštěvníků, tak i velkým počtem vystavovaných zvířat. Jednatelka Základní organizace Českého svazu chovatelů Marta Řežábková konkretizovala: „Máme tu dnes 161 králíků, drůbeže 205 kusů, holubů 170 kusů a okrasného ptactva 130. To je prostě úžasná účast! Třeba králíků máme nejvíce za poslední roky.“

Skalní příznivci kolešovické výstavy, ať už vystavovatelé nebo návštěvníci, nelitují času ani peněz, přijedou z mnoha koutů země. „ Vím, že tu jsou a namátkou jmenuji od Liberce, z Mostu, Litvínova, Podbořan, Žatce a samozřejmě z celého rakovnického okresu,“ doplnila Marta Řežábková. Rozdáno bylo 33 čestných cen. A rovněž prestižní poháry za chov králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Pohár starosty obce Kolešovice dostal dlouholetý chovatel z Kolešovic Miroslav Lepič. „Dělal léta letoucí předsedu Základní organizace chovatelů v Hořesedlích. Když se zrušila, tak přešel k nám a je už u nás spoustu let. Je skvělý králíkář. Věnuje se chovu králíků celý svůj život,“ pochválila čerstvého držitele poháru Marta Řežábková s tím, že Miroslav Lepič chová velké světlé stříbřité králíky. „Letos za ně dostal i čestnou cenu,“ upozornila ještě Marta Řežábková.

Marta Řežábková za celou ZO ČSCH Kolešovice děkuje touto cestou všem vystavovatelům i návštěvníkům za hojnou účast. Také posuzovatelům a všem sponzorům. „Také moc děkuji pěti žákyním ze zdejší školy, které nám přišly pomoci i přesto, že měly ředitelské volno. Škola nám každoročně pár dětí uvolní k tomu, aby nám pomohly. Letos tedy přišly i přesto, že si mohly užívat volna,“ doplnila ještě k tématu kolešovické výstavy Marta Řežábková.