Podnik byl otevřen ještě v době, kdy Rakovník nebyl spojen s okolními obcemi železnicí, v roce 1871, a to akciovou společností „Spolkový rolnický cukrovar v Rakovníku“. O jeho postavení se přičinil i slavný český „revolucionář“ Alois Pravoslav Trojan, který v té době v Rakovníku působil. Cukrovar se však díky špatnému hospodaření hned na počátku dostal do finančních potíží, zadlužil se a dostal se do konkurzu.

V roce 1878 ho v dražbě za 130 tisíc zlatých koupil pražský stavitel Josef Čermák, otec pozdějšího dlouholetého rakovnického starosty, který se zapříčinil o velký rozkvět města. Pod jeho vedením začal podnik prosperovat, když zaměstnával dvě stě padesát mužů i žen a podobně tomu bylo i v držení již zmíněného syna, Josefa Čermáka mladšího.

V roce 1898 ovšem cukrovar postihl nešťastný požár a rakovnický starosta ho již nikdy neobnovil. Několik jeho budov ovšem stálo za Rakovnickým potokem až do doby, kdy se sem přestěhovalo autobusové nádraží. V jedné z nich bydlel na počátku dvacátého století i továrník František Otta, v menším domku vpravo při východu z nádraží zase žil malíř a zvěrolékař Jan Látal. Jednu dobu zde sídlil také Český rybářský svaz.

Poslední obytné budovy cukrovaru byly odstraněny zhruba v polovině sedmdesátých let. V devadesátých letech na tomto místě vyrostl supermarket.