První z nich je stavba zvaná Domek. Ta byla postavena v roce 1830 v Lesní ulici nedaleko místního fotbalového hřiště. Zprvu se jednalo o nádraží úzkorozchodné Pražsko-lánské koněspřežné dráhy, kterým projížděly soupravy tažené valachy až do roku 1873.

Druhým objektem spojeným s koněspřežnou dráhou je hájovna Píně. I v tomto případě se jednalo o původně nádražní budovu. Úsek od prvního zmiňovaného nádraží k tomu druhému byl dlouhý 5,25 kilometrů, přičemž byl zprovozněn v roce 1833.

Přímo na Píních byla u trati v té době zřízena kovárna a velké skladiště dřeva, které tam bylo stahováno koňmi z okolních lesů.