Architektem jedné z nejvýznamnějších staveb meziválečného Rakovníka byl František Albert Libra, který vyhotovil plány již v roce 1924. Stavbu provedl stavitel Náprstek a náklady přesáhly 4 a půl milionu korun. Část tehdy hradila spořitelna, část město.

Samotná rozsáhlá funkcionalistická budova s bohatým a velmi pokrokovým stavebním programem byla dostavena v roce 1929 na půdorysu písmene L a kromě učeben obsahovala řadu dílen pro tzv. Ženská povolání, další školní příslušenství a dokonce také kinosál. Fasáda byla řešena horizontálními pásy oken, které odpovídaly dlouhým chodbám a vstupem z nárožního vertikálního korpusu.

Budova školy má tři poschodí a v letech 1938 - 1940 byla doplněna přístavbou tělocvičny, kterou projektoval taktéž Libra a dalšími šesti učebnami. Další významná přístavba, která byla provedena na konci 90. let, zahrnovala čtyři učebny, šatny, studovnu, ale také sociální zařízení pro tělocvičnu. Nově vybudovaná tělocvična byla uvedena do provozu v roce 2003.

V průběhu 20. století škola několikrát změnila název, ale také svoji funkci, když v letech 1944 – 45 byla zabrána německým vojskem pro účely vojenské nemocnice. Současný název Masarykova obchodní akademie používá od roku 1990.