V době, když bylo město obehnáno hradbami, vedla k Svatojilské bráně, která byla zbourána v první polovině 19. století. Obě její strany lemovaly různě staré a různě vysoké domy, na samém jejím severozápadním konci byla v polovině 18. století postavena kasárna, která byla později přeměněna na pivovar. Ten se především ve 20. století výrazně rozšířil a pohltil tak několik domů. Právě podle pivovaru se ulici říká někdy také pivovarská.

Asi nejvýznamnějším domem ulice je hotel U bílého lva, který byl postaven v roce 1848. Pozdně empírový dům se zachoval až do současnosti a je jedním z nejvýznamnějších svého druhu ve městě.

V severovýchodní části ulice se rovněž dochovalo několik domů minimálně barokního původu. Zato většina domů v protější straně nepřežila sedmdesátá léta minulého století. Po necitlivém urbanistickém zásahu na jejich místě dnes stojí panelový dům.