Až do roku 1870 bylo prostranství u ovčína velmi poklidnou okrajovou částí města. Prvním velkým zásahem byla stavba cukrovaru, který byl založen akciovou společností „Spolkový rolnický cukrovar v Rakovníku“. Ač cukrovar vyhořel na konci 19. století, jeho budovy vydržely až do stavby autobusového nádraží.

V roce 1871, tedy rok po založení cukrovaru, bylo jižně od něj postaveno vlakového nádraží. Od něj byla k náměstí vytvořena nová ulice, která od té doby nesla název Nádražní. V roce 1897 byl postaven naproti cukrovaru Živnodům, tedy výrobní, obchodní, úsporné a bytové družstvo, o sedm let později v jeho sousedství vyrostla takzvaná Majerovic vila. Historizující dům s věžičkou čp. 469 stojí dodnes a sídlí zde banka.

Vedle Živnodomu byla ve dvacátých letech 20. století postavena mohutná dvoupatrová budova čp. 151, přezdívaná rovněž jako živnodům. V meziválečném období měl v přízemí osm obchodů a i dnes se zde nachází několik prodejen. Naopak protější blok domků pod tratí, jehož součástí byl také hotel Korbelář, musel ustoupit rozšiřování křižovatky.