Potok se ještě v první polovině 19. století nacházel jižně od města a jeho hlavní koryto bylo mnohem blíže náměstí než dnes. Pomocí náhonů vznikla soustava rybníků, které byly po polovině předminulé epochy postupně vysoušeny. Koryto potoka se nacházelo velmi blízko městu a v případě povodní docházelo k ničivým škodám. Jedna taková povodeň zachvátila Rakovník v roce 1872.

Tato událost dala podnět k výrazné regulaci potoka. Jeho koryto bylo posunuto zhruba o sto metrů jižněji.

Potok byl zapuštěn do hlubokého koryta a na jeho březích byla vysázena lipová alej. Přes zregulovaný potok vedly původně dva mosty - jeden spojoval centrum města s Lubenským předměstím, druhý vedl k vlakovému nádraží.

Oba byly později vystřídány novými betonovými mosty. V blízkosti Rakovnického potoka se na území Rakovníka i v jeho těsné blízkosti nacházelo několik mlýnů. V západní části to byl například Panský či Šmídův mlýn, který byl zrušen po roce 1945.

Na opačném konci, kousek za městem, se nacházel Hradců neboli Zábranský mlýn, který byl stržen v sedmdesátých letech minulého století. U prvního jmenovaného bylo na začátku 20. století koupaliště. To bylo nakonec zrušeno a v roce 1932 bylo vybudováno Tyršovo koupaliště v místech Nového rybníka východně od historického jádra.