K Plzeňskému předměstí a později, po vzniku opevnění, i k Lubenské bráně vedla ulice Trojanova, dříve Lubenská. Do brány ústila až do roku 1842, kdy byla brána spolu s městským opevněním zbořena, a to tesařským mistrem Antonínem Rothem.

Ulice měla od středověku zvláštní esovité zakřivení, které narušilo ubourání čtvrtiny jižní části v období normalizace. Na rozdíl od ostatních hlavních ulic historického centra v Trojanově ulici nebyla nějaká významnější budova, která by vyčnívala nad ostatním, přesto se zde až donedávna nacházelo několik architektonicky cenných domů, jejichž základy často sahaly až do středověku.

V blízkosti dnešní křižovatky U Váhy stával hostinec U České Koruny (později U Zusků), který byl postaven ze zbytků zbořené brány. Později zde byla jídelna státního statku a veterinární ordinace. Dům byl spolu s dalšími sousedními domky, například řeznictvím Adolfa Vilhelma, zbořen v roce 1974, aby ustoupil novým silnicím. V jihovýchodním cípu ulice bylo donedávna několik malých krámků, dnes už zůstal pouze jediný. Na protější straně ulice je od sedmdesátých let panelový dům.