Nejvýraznější dominantou prostranství je bezesporu dům čp. 133 nazývaný jako Česká chalupa, stojící na křižovatce ulic Kamenné, Masné a U Hluboké studny. Pozoruhodná stavba s šindelovou střechou byla postavena v druhé polovině 18. století na zbytcích gotického domu. Také dějiny budovy zvané Loch na samém severu Masné ulice sahají do středověku.

Další vzácné historické stavby zanikly v průběhu dvacátého století. V roce 1935 nadobro zmizel dům čp. 157, který měl dva bedněné štíty a řadil se k nejstarším ve městě. Podobně dopadl i dům čp. 132, jenž stál v čele Kamenné ulice. Stržen byl v roce 1957 a dodnes v jeho zbytcích najdeme několik pozdně gotických portálků. Také další budovy se středověkou či raně novověkou minulostí byly v nedávné době nešetrně přestavěny.

Velkým urbanistickým zásahem pak byla mohutná novostavba finančního úřadu, která vyplňuje místo naproti České chalupě od přelomu tisíciletí. Později došlo na křížení ulic Masné a Kamenné k revitalizaci nevyužívaného prostoru, jejíž součástí bylo i zhotovení kašny se sochou sedící ženy.