Volné prostranství mezi Průhonem a Ottovou továrnou (dnes P&G Rakona) později zaplnil areál firmy Anexia. Významnou dominantou jihozápadní části Zátiší je bezpochyby také vila Anička, která vyrostla kousek nad Průhonem v roce 1935. Krásný prvorepublikový dům, jehož vlastníkem byl Josef Švarc, se zachoval až do dnešních dnů. Krátce po jeho vzniku se rozrostl areál o hospodářské budovy, ovocný sad i rybníček a celý objekt až po Černý potok byl obehnán plotem.

Později celé hospodářství s vilou připadlo synovi Josefa Švarce Jirkovi, po němž bylo toto prostranství pojmenováno. V těsném sousedství vily Aničky byly později, konkrétně v osmdesátých letech, postaveny dvě rozlehlé budovy integrovaná střední škola a pozemkový úřad.