Nejstarší rakovnický kostel, který vyrostl na místě původní svatyně, jež byla zasvěcena sv. Mikuláši, byl do 19. století spolu se zvonicí obehnán samostatnými hradbami i obvodovým příkopem, z něhož vedly můstky na západ i na východ.

Na rohu ulice Hradební a Žižkova náměstí stál až do roku 1869 dům U Heroldíčků. Malebná stavba měla obytné zděné přízemí a hrázděné hospodářské patro s dřevěnou pavlačí. Dům čp. 188 byl poté několikrát přestaven, nejzásadněji v roce 1913. Dnes zde sídlí mateřská škola. Nad ní se nachází stará Roubenka Lechnýřovna, která prošla nedávno rekonstrukcí a sídlí zde informační centrum. Na východ od něj se nacházelo barokní děkanství s rozsáhlou zahradou. To bylo zbořeno ve třicátých letech minulého století a postaveno o několik metrů severněji kvůli lepší průjezdnosti kolem Pražské brány.

Východně od kostela svatého Bartoloměje naproti děkanství se v raném novověku nacházela farní budova, jež pravděpodobně přímo navazovala na městské opevnění. Fara byla zbořena za třicetileté války a na jejích zbytcích vyrostl v roce 1781 palác plaských cisterciáků, který mnichům sloužil jako místo k odpočinku mezi Prahou a jejich domovským klášterem. Pozdně barokní budova s mansardovou střechou sloužila později jako hostinec, textilní manufaktura či jako pošta.

V meziválečném období spali v různých přístavcích chudí občané, když až v roce 1933 došlo k adaptaci celého areálu, které mu vtisklo současnou podobu. Právě od té doby zde sídlí rakovnické muzeum, které se sem přesunulo z Petrovcovy vily.