V roce 1894 bývala jižně od kostela sv. Bartoloměje, který už tou dobou několik desítek let nelemovalo opevnění, botanická zahrada. Ta byla přemístěna kousek opodál za Pražskou bránu a na jejím místě se z popudu Josefa Čermáka začal vysazovat nový park.

Na jeho úpravu tehdy dohlížel městský zahradník Josef Květoň. Park se později rozšířil o pole a chmelnice pod botanickou zahradou a v roce 1902 byl propojen se sady Na Losích, které byly vysázeny krátce po ničivé povodni v roce 1872.

Architektem tohoto projektu byl J. Krýza. V těsné blízkosti sadů vyrostla v roce 1909 moderní Lexova vila dle projektu architekta Novotného. V roce 1917, kdy zemřel bývalý starosta Josef Čermák, který se významnou měrou podílel na vybudování městského parku, byly po něm sady také pojmenovány. Dalších úprav se dočkaly Čermákovy sady v roce 1924 a autorem úprav byl pražský architekt Kumpán. Ten také navrhl místo pro umístění hudebního pavilonu, a to poblíž vznikající obchodní školy.

Stavbu o průměru devíti metrů provedl v roce 1928 stavitel Antonín Vopršal a projekt vypracoval Jaroslav Rössler. Známý kladenský architekt se v meziválečném Rakovníku podílel na řadě staveb, ale i regulačním plánu. Po válce nesl park název Gottwaldovy sady podle Klementa Gottwalda. Oproti původní podobě se sady v druhé polovině minulého století změnily k nepoznání. V sedmdesátých letech vyrostl za Lexovou vilou klub mládeže. Po revoluci se parku vrátil jeho předválečný název.