V kdysi nejzápadnější části města vyrostly nejprve nízké domy čp. 384 386, 428 a 432. Přibližně o deset let později, těsně před první světovou válkou, zde přibyly domy čp. 635, 691, krátce po ní domy s čísly popisnými 738 a 740. V domě čp. 691, který patřil rodině Střelových, se vyráběly hrnčířské a keramické výrobky. V roce 1923 vyrostl při silnici na Kněževes blok patrových puristických domů, které projektoval známý architekt Otakar Tyl, mj. spoluautor Veletržního paláce, který se ovšem podepsal také pod chirurgický pavilon Masarykovy nemocnice v těsném sousedství.

Poté už se v dnešních ulicích Vackově a Budovcově stavělo jen sporadicky. Několik rodinných domků přibylo ve třicátých letech, zcela zastavěny byly tyto ulice až v sedmdesátých letech minulého století. Celé prostranství pak obklopila ze západu i východu na počátku následující dekády panelová sídliště, obchody a areál MŠ V Lukách.