Vůbec prvním podnikem, který vznikl u železniční trati v sousedství tehdejšího Lubenského předměstí, byla Linhartova slévárna. Založil ji ve svých osmadvaceti letech v roce 1888 Jan Linhart a původně sloužila jako dílna na nářadí.

Areál kolem domů s číslem popisným 312 se brzy po svém vzniku začal rozrůstat. Vyráběly se zde také sušárny chmele, stroje pro cukrovary, lihovary, stroje pro keramické závody, pro výtahy, mlýny, hydraulické a chmelové lisy. Svoje výrobky dodávala rakovnická firma například do Ruska, Německa, Itálie, Portugalska, Belgie či do Rakouska.

To už ji ovšem nevedl její zakladatel Jan Linhart, ale jeho manželka Marie.

V roce 1948 byla továrna znárodněna a organizačně začleněna do koncernu Spojených továren na obráběcí stroje, pozdější TOS Rakovník.

Od roku 1992 nese dům čp. 312 opět příjmení zakladatele podniku. Firma Zdeněk Linhart spol. s. r. o., která tam sídlí, se zabývá prodejem čisticích prostředků, autochemie, destilované vody a plastových nádob.