Právě v období normalizace došlo v Rakovníku, ale i v jiných městech, k živelné výstavbě panelových sídlišť, a jedno takové, nazvané V Lukách, vzniklo i v tomto prostoru, kde byly do té doby pouze louky a několik stromořadí.

Během krátké doby zde vzniklo sedm panelových domů s čp. 2156 až 2172. V ulici Pod Nemocnicí kousek od silnice na Kněževes vyrostl patrový obchodní dům Dukla, kde byla například restaurace, potraviny nebo vinárna.

Později, po sametové revoluci, dostala budova název Falco a v současnosti zde sídlí COOP, levné oděvy, domácí potřeby nebo lékárna. V roce 1979 v budově čp. 2174 nedaleko Rakovnického potoka zahájila provoz také Mateřská škola V Lukách, jejímž provozovatelem tehdy byly Rakovnické keramické závody.

Na konci dvacátého století vyrostla východně od Falca budova Okresní správy sociálního zabezpečení.