Až do sedmdesátých let 20. století ho tvořily pouze rodinné domky, poté došlo i k výstavbě panelových domů, které severně od Kollárovy ulice vytvořily sídliště Vinohrady.

V centru tohoto sídliště byla ve stejné době postavena budova čp. 2085, kde sídlí známá restaurace Pod Václavem. Ve spodní části budovy se až do první dekády nového milénia nacházela legendární diskotéka Cento, která sice zanikla, ale v roce 2006 zde byla otevřena další diskotéka Taure. Ta však neměla dlouhého trvání.

Poblíž restaurace Pod Václavem se nachází i stejnojmenná ulice. Právě toto území se totiž dříve nazývalo Pod svatým Václavem, neboť na hřebeni Bendovky se kdysi nacházela socha svatého Václava.

Jihovýchodně od sídliště se rozprostírají vesměs rodinné domky a dvojdomky. V jejich těsném sousedství v ulici Zdeňka Štěpánka vyrostla v roce 1977 budova Mateřské školy Vinohrady.