Za Rakovnickou polici uvedl Jiří Jurgovski: "Jsme neustále v terénu." Jedná se zhruba o sedmdesátku lidí v uniformě, kteří se střídají v dohledu nad rekreačními oblastmi v povodí Berounky na Rakovnicku. „V prvních dnech byla naší prioritou ochrana života a zdraví občanů. Do této chvíle se naštěstí nestalo nikomu nic závažného. Tedy v souvislosti s povodněmi."

Nyní policisté dohlíží na to, aby na Rakovnicku nedocházelo k rabování. Dohled by měl trvat do víkendu.
Nejohroženější oblasti jsou v tomto ohledu stavby v katastrech obcí: Sýkořice, Roztoky, Zbečno, Skryje, Branov.

„Osm našich policistů také každodenně posiluje obvod na Praze západ. Pomáhají s dohledem pražským kolegům," doplnil ještě Jiří Jurgovski. ⋌