Zrušení pohřebného se zatím na počtu pohřbů bez obřadu na Rakovnicku nijak neprojevilo.
„Změnu jsme zatím nijak nepostřehli je to stále stejné. Chodí víceméně stále stejný počet lidí, kteří si přejí pohřeb s obřadem i bez obřadu,“ uvedl majitel Pohřební služby v Novém Strašecí Luboš Šaroch.
Problém
„Menší problém nastal ve chvíli, když někdo zemřel ku příkladu pětadvacátého prosince loňského roku a vyplacení pohřebného vycházelo až na leden roku letošního. Příbuzní byli pak postaveni před fakt, že na příspěvek už tím pádem nemají nárok,“ uvedla příklad majitelka Pohřební služby Memoria v Rakovníku Vlasta Švarcová.
Neznalost
Luboš Šaroch dále prozradil, že řada pozůstalých dokonce často ani nevěděla, že na nějaký příspěvek od státu mají nárok. „No nedivte se. Úmrtí v rodině je třeba potkalo poprvé a až do té doby se o podobné věci neměli důvod zajímat. V tom okamžiku jsme je na poskytnutí příspěvku samozřejmě upozorňovali,“ vyprávěl Luboš Šaroch.
Počty pohřbů
Počet pohřbů bez obřadu prozatím nijak neklesá. „Ještě je brzy na to něco hodnotit, ale kdo se chce se svým příbuzným důstojně rozloučit ten myslím nikdy na peníze nekouká a nechá si udělat obřad i bez toho jestli nějaký příspěvek od státu dostane nebo ne,“ zdůraznila Vlasta Švarcová. Luboš Šaroch je téhož názoru. „To víte Nové Strašecí je taková větší vesnice, a tak tu lidé stále ještě dbají na to, aby pohřeb jejich blízkých byl důstojný a pokud se to tak dá o pohřbu vůbec říci i pěkný.“
Dle Luboše Šarocha i Vlasty Švarcové přesto během let počet pohřbů bez obřadů nenápadně stoupá.
V Novém Strašecí to v procentech dělá zhruba 60 procent pohřbů s obřadem ku 40 procentům pohřbů bez obřadu.
Bleskovým průzkumem v ulicích Rakovníka jsme zjistili, že většina obyvatel Rakovnicka je s rozhodnutím vlády zrušit vyplácení pohřebného nespokojena. „Počítáme každou korunu. Životní náklady stoupají a nám se jen těžko daří ušetřit nějakou tu korunu navíc,“ shodla se většina.